شبکه های کامپیوتری
ارسال شده توسط : تاریخ : admin | 01-05-2016
شبکه های کامپیوتری به معناي ساده، شبکه عبارت است از اتصال الکترونيکي دو يا چند رايانه. اين بدين معنا است که رايانه ها مي توانند با يکديگر صحبت (ارتباط) و تبادل اطلاعات داشته باشند. معمولاً در چنين حالتي رايانه هاي موجود در شبکه با يکديگر ارتباطي پرسرعت دارند. اين ارتباط پرسرعت مي تواند به واسطه اتصال کابلي يا به صورت بي سيم برقرار شود که اولي را شبکه کابلي، و دومي را شبکه بي سيم مي نامند. ما در پيشگامان شهر گل با توجه به سابقه خود خدمات متفاوتي را…
Read More
0 Comments