شبکه های کامپیوتری

شبکه های کامپیوتری

به معناي ساده، شبکه عبارت است از اتصال الکترونيکي دو يا چند رايانه. اين بدين معنا است که رايانه ها مي توانند با يکديگر صحبت (ارتباط) و تبادل اطلاعات داشته باشند. معمولاً در چنين حالتي رايانه هاي موجود در شبکه با يکديگر ارتباطي پرسرعت دارند. اين ارتباط پرسرعت مي تواند به واسطه اتصال کابلي يا به صورت بي سيم برقرار شود که اولي را شبکه کابلي، و دومي را شبکه بي سيم مي نامند.

ما در پيشگامان شهر گل با توجه به سابقه خود خدمات متفاوتي را ارائه مي دهيم و تيم تحقيق و توسعه خدمات شبکه پيشگامان شهر گل هميشه به دنبال استفاده از تکنولوژي هاي برتر و خدمات شبکه اي متفاوت براي ارائه خدماتي بهتر و شايسته تر براي سازمانها و شرکتهاي طرف قرارداد خود است و اين پيشروي در ارائه خدمات شبکه در تيم پيشگامان شهر گل باعث شده است تا از رقباي خود در اين امر پيشي بگيرد.
ما در پيشگامان شهر گل خدمات ارائه شده را در پنج قسمت زير تقسيم کرده ايم و تمام سعي خود را به کار برده ايم تا در هر قسمت از خدمات ذيل پيشرو باشيم

1- خدمات راه اندازي و استقرار شبکه.2- خدمات پشتيباني شبکه.3- خدمات زير ساخت شبکه.4- خدمات مشاوره.5- خدمات آموزشي

0 Comments